22 maart: Landelijke staking tegen plannen kabinet sociale werkvoorziening

Medewerkers in de sociale werkvoorziening komen donderdag 22 maart op het Haagse Malieveld in actie tegen de afbraakplannen van het kabinet. Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat niet in op het ultimatum van Abvakabo FNV. Door de nieuwe Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) dreigen 70.000 van de 100.000 beschermde werkplekken te verdwijnen.
15 maart 2012
Medewerkers van de Sociale Werkvoorziening demonstreren op de Grote Markt in Groningen, 22 februari 2012

In aanloop naar de landelijke manifestatie vinden er regionale werkonderbrekingen plaats in diverse steden. Bij sw-bedrijven en in stadscentra laten medewerkers hun stem horen tegen de afbraak van de sociale werkvoorziening. Tevens vinden in alle sw-bedrijven van Nederland de komende weken kantinebijeenkomsten plaats om medewerkers te informeren over de negatieve gevolgen van de WWNV.

Met de acties wil Abvakabo FNV het volgende bereiken:

• geen verlies van arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking
• maximale toegankelijkheid van de reguliere arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking
• mensen met een arbeidsbeperking moeten worden beloond met op zijn minst het wettelijk minimumloon: loonkostensubsidie in plaats van loondispensatie
• geen bezuiniging op de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking
• een fatsoenlijke cao

De Tweede Kamer behandelt de WWNV eind april. Door deze wet moeten mensen met een arbeidsbeperking vanaf 2013 aan het werk op de reguliere arbeidsmarkt, voor een loon onder het wettelijk minimum. Ook wordt de persoonlijke begeleiding nagenoeg wegbezuinigd, terwijl juist deze begeleiding hard nodig is om de uitstroom van arbeidsgehandicapten naar een reguliere baan kansrijk te maken.

Het risico is groot dat veel mensen met een arbeidsbeperking in de bijstand terechtkomen. Ook is er nog steeds geen nieuwe cao voor de sociale werkvoorziening en hebben veel sw-bedrijven financiële problemen, doordat gemeenten worden gedwongen tot bezuinigingen.

Kom op 22 maart ook naar het Malieveld in Den Haag!

Zie voor meer informatie de site van de Abvakabo FNV.