over de is | waar we voor staan | lid worden | korte geschiedenis | internationaal

over de internationale socialisten

 

Een wereld van ongelijkheid

We leven in een wereld van absurde ongelijkheid. De rijkste drie personen op aarde bezitten evenveel als de 48 armste landen. Nog nooit was er zoveel overvloed. Maar elke dag opnieuw gaan 30 duizend kinderen dood door honger en ondervoeding. De elites beschermen hun macht en rijkdom door middel van geweld en bloedige oorlogen. Daarbij proberen ze gewone mensen tegen elkaar uit te spelen met racisme, seksisme en andere ideeën die ons verdelen in plaats van verenigen. De kredietcrisis en de economische recessie hebben deze tegenstellingen op scherp gezet. Terwijl de banken overal ter wereld uit de brand zijn geholpen met miljarden aan staatssteun, worden de kosten neergelegd bij de onderkant van de sociale ladder.

Kapitalisme is het probleem

De wortel van al deze problemen is het kapitalistische systeem waarin we leven. Het kapitalisme is gebouwd op de ongeremde zucht naar winst door een kleine minderheid, die de fabrieken, bedrijven en andere productiemiddelen bezit. De onderlinge concurrentie tussen deze bazen drijft hen keer op keer tot aanvallen op onze lonen, werkomstandigheden en levensstandaard. Alle menselijke waarden worden opgeofferd aan de zoektocht naar grotere winstgevendheid. Economische crisis leidt tot honger, armoede en werkloosheid voor miljoenen mensen, terwijl er rijkdom genoeg is om iedereen een goed leven te geven. Ondertussen verwoest de kapitalistische winsthonger het klimaat en de planeet zelf.

Socialisme is de oplossing

Met socialisme bedoelen we een samenleving waarin mensen zelf de middelen controleren voor de productie van rijkdom. Een maatschappij waarin niet winst, maar het bevredigen van onze behoeften door samen te werken het uitgangspunt is. Daarin besturen gewone mensen de samenleving en de economie op werkelijk democratische basis. Dat lijkt in niets op de dictatoriale staatsgeleide economieën van Rusland, China of andere zogenaamd socialistische landen, waarin niet de arbeiders maar hebzuchtige bureaucraten het stuur in handen hadden. Maar het lijkt ook niet op het verwaterde socialisme van de sociaal-democraten, die de scherpste kantjes van het kapitalisme willen afsnijden terwijl zij hetzelfde systeem in stand houden.

Revolutie is People's Power

Een werkelijk socialistische maatschappij kan alleen bereikt worden door een revolutie, oftewel een fundamentele verandering van de gevestigde orde. Maar die revolutie betekent voor ons niet een coup door een kleine minderheid van gewapende guerrilla’s, of door een strak georganiseerde voorhoede. Revolutie is people’s power – een massale opstand van gewone mensen zelf die het niet langer pikken. Van dat soort revoluties zijn er in de afgelopen honderd jaar tientallen geweest, en er zullen zich ook nieuwe voordoen. Om de kans op een succesvolle revolutie te vergroten, is de uitdaging om elke strijd met elkaar te verbinden en daarmee het begin te maken voor zo’n grotere maatschappelijke verandering.

Wat kun je doen?

De eerste stap in de richting van echte verandering begint in het hier en nu. Het begint met het opbouwen van verzet tegen het crisisbeleid, maar ook tegen de ‘logica’ van het kapitalisme, oorlog, racisme, klimaatverandering en onderdrukking. Dat verzet kan ook anderen het zelfvertrouwen geven dat een andere wereld mogelijk is. Omdat er nooit iets zal veranderen zolang we niet zelf in beweging komen, bouwen we een organisatie op van activisten. We zijn actief in campagnes, stakingen en demonstraties. We organiseren bijeenkomsten en betrekken mensen via onze website, onze krant de Socialist en onze nieuwsbrief. We hebben afdelingen en leden in verschillende steden. Sluit je aan bij de Internationale Socialisten en bouw mee – want we hebben een wereld te winnen.

over de is | waar we voor staan | lid worden | korte geschiedenis | internationaal

zoeken:

agenda:

meer data

nu te koop:

War, Capital and the Dutch State (1588-1795)

War, Capital and the Dutch State (1588-1795)! Bestel hier voor maar: 26,=!

schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

* = verplicht veld

meer nieuws in de socialist van juni/juli:

De Socialist van juni/juli is uit! Drie maanden op proef voor maar € 3,50!

socialisme.nu - internationale socialisten - colofon
op de inhoud van deze website is een creative commons-licentie [by-nc-sa] van toepassing. cms: wordpress