agenda

woensdag 18 januari, 2017, Amsterdam

Feminist Club: Get Involved!

One of the important purposes of The Feminist Club Amsterdam is to be self-organized by its members. At this meeting we will get our hands a little dirty and talk a little less than at most of our other events.

At this meeting we will explore ways in which you can be more active/involved. We will be:
- Making signs for the protest on the 20th of January
- Writing pieces/deciding on content for the website
- and more.

Dinner is available on basis of donation, if you want to join for dinner, please send a message :) See the website and Facebook event.

Locatie: De Verrekijker, VU, De Boelelaan 1085, Amsterdam • Aanvang: 19.30 - 22.00 • Contact: de.verrekijker.vu@gmail.com.

donderdag 19 januari, 2017, Den Haag

Geen EU geld voor wapens!

Op 19 januari bespreken overheid en wapenindustrie in Den Haag een nieuwe geldpot voor wapenonderzoek. De Europese Unie gaat voor het eerst in zijn bestaan rechtstreeks wapens subsidiëren. De Commissie heeft zich hiervoor laten adviseren door een expertgroep die grotendeels bestaat uit lobbyisten van grote wapenbedrijven als BAE Systems, Finmeccanica en Airbus. Voor 2017 is een bedrag vrijgemaakt van 25 miljoen euro – ten koste van andere begrotingsposten - dat in de jaren daarna moet oplopen tot een Europees Defensie Fonds van 3,5 miljard euro in de periode 2021-2027.

Ook wil de Commissie dat lidstaten geld vrijmaken voor een Europees Defensie Capaciteitsfonds met een streefbedrag van 5 miljard euro per jaar om gezamenlijke militaire aankopen te doen. Welke wapens aangekocht gaan worden en waarvoor die dan wel gaan dienen is nog onduidelijk maar plannen om hiervoor geld naar de wapenindustrie te sluizen worden voortvarend ter hand genomen.

Ook is het plan dat lidstaten hun bijdrage aan het Defensie Capaciteitsfonds niet hoeven op te tellen bij hun maximale toegestane begrotingstekort. Dat betekent dat lidstaten met schuldenproblemen in de toekomst geen extra geld mogen uitgeven aan pensioenen en armoedebestrijding, maar wel aan wapens.

Nooit eerder ging Europees geld rechtstreeks naar de wapenindustrie. In de toekomst wil de Europese Commissie de subsidiemogelijkheden voor wapenproductie nog uitbreiden, onder meer door de Europese Investeringsbank en Erasmus+ geld, bedoeld voor jongeren- en educatieprojecten, ook voor wapenindustrie toegankelijk te maken.

Intussen is de Europese Commissie bezig om sluipenderwijs de exportcontrole op wapenhandel uit te hollen. Tot voor kort werd wapenexport uitgezonderd van de vrije Europese binnenmarkt waardoor lidstaten hun wapenexport middels vergunningen konden controleren. Onder het motto 'wapenhandel is goed voor innovatie en werkgelegenheid' worden de mogelijkheden voor wapenexportvergunningen verruimd en wordt de interne markt vrijgegeven. Voor nationale parlementen wordt de mogelijkheid om het wapenexportbeleid te controleren en zo nodig te corrigeren daarmee beperkt.

Op alle problemen die Europa heeft is dit wel het slechtst denkbare antwoord. Meer wapens, ten koste van andere uitgaven en zonder democratische inbedding, is alleen in het belang van de wapenindustrie.

Org.: Stop Wapenhandel, European Network Against Arms Trade.

Zie het Facebook-event.

Locatie: RvO, Prinses Beatrixlaan 2, Den Haag • Aanvang: 12.00 - 13.00 .

vrijdag 20 januari, 2017, Amsterdam

Stop de haat! Samen tegen Trump en Wilders!

Demonstratie tegen Trump en Wilders, van De Dam naar het Amerikaanse consulaat op het Museumplein.

Wij roepen iedereen op die zich zorgen maakt over het huidige politieke klimaat zich aan te sluiten bij dit protest tijdens de inauguratie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. Na decennia van afbraakbeleid wist hij met een campagne gevuld met racisme en seksisme de verkiezingen te winnen. Trump zal de wereld niet verbeteren, hij zal enkel de belangen van de elite dienen. Zijn politiek vormt een directe bedreiging voor het klimaat en de positie van vrouwen, migranten, werkende mensen en de lhbt-gemeenschap. Samen spreken wij ons hiertegen uit!

In Europa halen rechts-populistische en extreem-rechtse politici, zoals Geert Wilders en Marine Le Pen, dezelfde truc uit: zij geven vluchtelingen en moslims de schuld van de gevolgen van neoliberaal bezuinigingsbeleid. Achtereenvolgende kabinetten hebben het leven voor velen onbetaalbaar gemaakt. Zij schaften de baanzekerheid af, terwijl de kosten voor zorg, wonen en onderwijs toenamen. Tegelijkertijd betalen multinationals amper belasting. Het zijn politici die voor dit beleid verantwoordelijk zijn, niet de vluchtelingen!

Trumps presidentschap betekent een wereldwijde versterking van rechts-populisme en extreem-rechts: in de toon van het debat in het parlement en in de vorm van haataanvallen op straat. Dit is waarom wij ons op 20 januari, samen met vele anderen in de Verenigde Staten en de rest van de wereld, willen laten horen tegen seksisme, racisme en verwoestend economisch beleid. Wij staan voor een wereld waarin de belangen van mens en planeet boven winst gaan. Wij laten ons niet tegen elkaar uitspelen maar maken samen een vuist tegen bezuinigingsbeleid. Doe mee en sluit je aan !

Stop de bezuinigingen, mensen boven winst!
Seksisme en racisme: minder, minder, minder!
Stop oorlogszucht!
Refugees welcome, save lives!
System change, not climate change

Dit protest is het initiatief van een brede coalitie van organisaties en bezorgde individuen. Meedoen? Vragen? Email ons.

Zie het Facebook-event.

Locatie: De Dam - Museumplein, Amsterdam • Aanvang: 19.00 - 22.00 • Contact: comite21maart@gmail.com.

vrijdag 20 januari, 2017, Amersfoort

Symposium Nationaal ZorgFonds

In de afgelopen maanden is het Nationaal ZorgFonds uitgegroeid tot een beweging van meer dan 240.000 mensen. Veel mensen zijn benieuwd hoe het Nationaal ZorgFonds eruit gaat zien.

Betrokken supporters van het Nationaal ZorgFonds hebben in de afgelopen maanden een concept-uitwerking opgesteld. Dit document bevat een aantal bouwstenen waar het nieuwe zorgstelsel aan zou moeten voldoen. Op 20 januari praten we met elkaar verder over deze bouwstenen.

Wil je meedenken over een nieuw zorgstelsel? Meld je dan aan voor het symposium door een email te sturen naar symposium@nationaalzorgfonds.nl. Je ontvangt dan ook het document met de bouwstenen.

Zie de website.

Locatie: De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, Amersfoort • Aanvang: 12.30 - 17.00 • Contact: symposium@nationaalzorgfonds.nl.

zaterdag 21 januari, 2017, Amsterdam

Women's March on DC - Amsterdam

[English on Facebook]

Op zaterdag 21 januari komen we samen voor een POSITIEVE demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Wij zeggen NEE tegen haat en JA tegen gelijke rechten en gelijke behandeling voor vrouwen, voor de LGBTQ-gemeenschap, voor religieuze en etnische minderheden en voor mensen met een beperking.

Iedereen die bovenstaande een warm hart toedraagt is welkom. Meer details volgen binnenkort. Sluit je aan en laat je stem horen!

Zie het Facebook-event.

Locatie: Museumplein, Amsterdam • Aanvang: 12.00 - 15.00 .

vrijdag 27 januari, 2017, Amsterdam

In gesprek met Sylvana Simons

In mei vorig jaar werd bekend dat Sylvana Simons toetrad tot de politiek en zich als eerste vrouw op de lijst aansloot bij de politieke partij Denk. De stap richting de politiek en haar aansluiting bij deze partij is niemand ontgaan. De politieke ambities van Simons werden niet door iedereen serieus genomen. Haar deelname en standpunten waren voor sommigen zelfs aanleiding tot racistische uitingen en dreigementen. Maar naast alle kritiek is ook sympathie voor het streven van Simons ontstaan, en kan zij rekenen op solidariteit vanuit bevolkingsgroepen die haar waarderen om haar strijd tegen racisme en uitsluiting.

Simons werd, dankzij haar persoonlijkheid en energie, al snel een boegbeeld voor de partij Denk. Onverwachts was dan ook haar besluit eind december om uit de partij te stappen en haar eigen partij, Artikel1, op te richten. Opnieuw doet zij de gemoederen oplaaien. Met de verkiezingen in zicht, wil Simons zich richten op een partij die staat voor gelijkheid van de Nederlandse burgers.

Kortom, ondanks haar nog korte carrière in de politiek, is Sylvana Simons een veelbesproken persoon. Reden voor ons om haar uit te nodigen voor een gesprek bij Argan, op 27 januari aanstaande. Onder leiding van Nadia Bouras, zullen wij met haar in gesprek gaan over haar beweegredenen, standpunten, wensen en verwachtingen. Wij nodigen alle belangstellenden van harte uit om het gesprek bij te wonen en hun vragen te richten aan onze gast.

Aanmelden via info@argan.nl. Zie het Facebook-event.

Locatie: Stichting ARGAN, Jan Tooropstraat 6A, Amsterdam • Aanvang: 19.30 - 21.30 (Zaal open 19.00) • Contact: info@argan.nl.

zaterdag 28 januari, 2017, Rotterdam

Date met Gaza

Hoe gaat het nu in Gaza? Degenen die die vraag het beste kunnen beantwoorden, zijn natuurlijk de Gazanen zelf.

Wat betekent het voor een jonge man om vader te zijn voor zijn kleine zusje nadat hun ouders zijn omgekomen? Hoe leert een tienermeisje leven met het feit dat ze een been moet missen? Hoe is het om te leven in een land waarvan de grenzen altijd dicht zijn? En wat als je nu naar het buitenland móet voor studie of medische behandeling? Kun je studeren, werken en uitgaan in Gaza? Wordt er nog wel eens gelachen? (Ja, gelukkig wel)

Lukt het om de schouders eronder te zetten? En hoe kunnen wij in Nederland helpen?

Kifaia ambassadeur en NIDA-voorman Nourdin El Ouali brengt je in ‘Date met Gaza’ live in contact met mensen daar. Met behulp van een Skypeverbinding gaan we in gesprek met onze collega’s van de Palestinian Medical Relief Society (PMRS). Temidden van alle ellende in Gaza, proberen zij zoveel mogelijk mensen te voorzien van goede medische zorg. Ga met hen in gesprek over hun werk, hun eigen leven, hun dromen en hun ideeën over vrede en een toekomst in Gaza.

Voorafgaand aan het gesprek vertonen we de korte film ‘We lost our souls’ die we kort na de bombardementen van 2014 maakten. Kifaia bestuurslid Nadia Ben vertelt over haar allereerste bezoek aan Gaza afgelopen voorjaar. Natuuurlijk is ook Kifaia's oprichter Anja Meulenbelt erbij.

Ook houden we een veiling, schenken koffie uit Gaza en verkopen Palestijns borduurwerk en andere producten. De opbrengst komt ten goede aan de Palestinian Medical Relief Society.

De toegang is gratis, maar een bijdrage aan ons werk in Gaza wordt zeer op prijs gesteld.

Org. Stichting Kifaia. Zie ook het Facebook-event.

Locatie: Espresso Dates, Middellandplein 21B, Rotterdam • Aanvang: 19.30 - 22.00 .

zaterdag 4 februari, 2017, Amsterdam

Nationale Conferentie over Racisme & Discriminatie

Het hedendaags racisme in Europa en Nederland zijn veelbesproken onderwerpen. Maar hoe kan men de politieke tendensen in Europa en Nederland beschouwen? Wat is er terecht gekomen van het Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie van de Rijksoverheid? En hoe zien de partijprogramma’s voor de aanstaande verkiezingen eruit als het gaat over de bescherming van de fundamentele rechten van iedereen die in Nederland woont?

De Nationale Conferentie over Racisme en Discriminatie zoemt in op context, analyse, verbanden en tendens van het hedendaags racisme en brengt bovenstaande onderwerpen aan de orde.

In 8 workshops zullen diverse onderwerpen met betrekking tot discriminatie en racisme de revue passeren met als doel actiepunten te formuleren en concrete afspraken te maken. Het is noodzakelijk dat de sociale partners en de overheid in beweging komen om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van ongelijkheid, de strijd voor mensenrechten, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Acties en inzet van de diverse groepen mensenrechtenactivisten zijn hierbij een belangrijke inspiratiebron.

Voor wie?

Voor iedereen die zich inzet of wil inzetten voor bovengenoemde thema’s zoals mensen-/burgerrechtenactivisten, de overheid, maatschappelijke organisaties en deskundigen. Verder is iedereen die maatschappelijk geïnteresseerd is van harte welkom om deel te nemen aan het debat.

Voorlopig programma

Ochtendprogramma plenair:
• Discours van discriminatie, racisme en haat zaaien in Europa en Nederland.
• Nederlands beleid in de praktijk: het Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie en hoe dit gezien wordt door slachtoffers van discriminatie en racisme.
• Een analyse van de partijprogramma’s over diversiteit, racisme en discriminatie.

Middagprogramma 2 workshopsessies met de keuze uit de volgende onderwerpen:
• Antizwart racisme
• Islamofobie
• Antisemitisme
• Etnisch profileren
• Discriminatie op de arbeidsmarkt en in het onderwijs
• Vluchtelingen
• LHBTQI+
• Seksisme
• Extreem rechts en fascisme
Afsluiting: plenaire samenvatting en debat over de belangrijkste conclusies.

Voor een lunch en een hapje en een drankje na is gezorgd. Bij belangstelling graag mailen. Voor verdere informatie (ook i.v.m. kinderopvang) kunt u contact opnemen met Comité 21 Maart. Zie het Facebook-event.

Locatie: volgt, Amsterdam • Entree: Gratis • Contact: 020-4288825, Comite21maart@gmail.com.

dinsdag 14 februari, 2017, Groningen

Na Trumps verkiezing: hoe stoppen we de opmars van extreem-rechts?

De verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten is voor velen een schok. Hij is een openlijke racist en seksist, ontkent klimaatverandering en wil ook het homohuwelijk terugdraaien. Dat deze miljardair heeft kunnen winnen, zegt veel over de woede in de maatschappij. Het is bovendien een keiharde veroordeling van Clintons campagne die geen alternatieven bood - maar wel Sanders uitschakelde.

Ook in Europa zien we hoe extreemrechtse partijen in opkomst zijn. Wilders wil 'Nederland weer groot maken' en we weten naar welke bloedige delen van de geschiedenis hij dan verwijst. Extreemrechts voedt zichzelf op de woede over de PvdA/VVD-politiek van bezuinigingen en cadeautjes aan multinationals en banken. De rest van links gaat hier veel te veel in mee. Zij weigert zich ook uit te spreken tegen het racisme en de zondebokpolitiek van rechts.

Jeroen van der Starre, hoofdredacteur van de Socialist en socialisme.nu houdt een inleiding, waarna er uitgebreid de tijd is voor discussie over vragen als: hoe heeft Trump de verkiezingen kunnen winnen? Kunnen we de opkomst van Wilders nog stoppen? Wat voor links hebben we nodig?

Zie het Facebook-event.

Locatie: Literair Cafe De Graanrepubliek, Gedempte Kattendiep 11, Groningen • Aanvang: 20.00 - 22.30 • Contact: groningen@socialisme.nu.

naar het agenda archief

zoeken:

agenda:

meer data

nu te koop:

Stop climate change - Change the world

Stop climate change - Change the world! Bestel hier voor maar: los € 2,- / per post € 3,-!

schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

* = verplicht veld

meer nieuws in de socialist van december/januari:

De Socialist van december/januari is uit! Drie maanden op proef voor maar € 3,50!

socialisme.nu - internationale socialisten - colofon
op de inhoud van deze website is een creative commons-licentie [by-nc-sa] van toepassing. cms: wordpress